Msze święte


Wonieść

8.00, 09:15, 11:00 – niedziela

18:00 – dni powszednie 

18.00 – sobota

Parsko

17:00 - sobota


Spowiedź pół godziny przed Mszą św.


Biuro parafialne


Codziennie po wieczornej Mszy św. z wyjątkiem niedziel i świąt

Parafia pw. Św. Wawrzyńca

w Wonieściu

 

 

Ogłoszenia Parafialne i Intencje Mszalne

Parafia rzymskokatolicka

pod wezwaniem św. Wawrzyńca

w Wonieściu

(dekanat śmigielski)

(archidiecezja poznańska)

 

 

 

100

 

Organizatorzy Różańca do Granic ruszają z kolejną akcją pod hasłem „Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę.” fundacja Solo Dios Basta, organizator Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic, chce propagować nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.{ całość czytaj  Rok Maryjny}

 

101

 

 

Ogłoszenia  Duszpasterskie na Niedzielę Chrztu Pańskiego 13.01.2019r.

1.Dziś Niedziela  Chrztu Pańskiego, kończąca okres Bożego Narodzenia. Podczas każdej Mszy św. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

2. W środę 16.01 o godz. 18.00 – Msza z nowenną do Matki Bożej.

3. Plan Kolendy:

Niedziela 13.01.2019r. - od godz. 12.00 Stara Przysieka PKP, S.P.   nr. 2,3,4,5,6,7 do końca do pałacu.

Poniedziałek  14.01.2019r. od godz. 10.00 – Stara Przysieka I, część 2 od sklepu w kierunku Parska.

Wtorek 15.01.2019r. od godz. 10.00 – Stara Przysieka Druga – bloki 12,13,14,16, 16A,17,18,19, oraz nr 8,9,21,22.

Środa 16.01.2019r. od godz. 10.00 – Spławie od nr 1 do 32.

Czwartek 17 .01.2019r. od godz. 10.00 – Spławie od Państwa Lisiaków do końca

Piątek 18.01.2019r. od godz. 10.00 – Karmin od P. Gbiorczyk do P. Bartkowiaków.

Sobota 19.01.2019r. od godz. 10.00 – Karmin od P.Gbiorczyk do P. Kubiaków.

Niedziela 20.01.2019r. od godz. 12.00 – Gniewowo.

4. Przewodnik Katolicki do nabycia w kruchcie  kościoła na stoliczku.

5. W tym tygodniu na naszym cmentarzu pochowaliśmy śp. Władysławę Kielich z Jezierzyc, Stanisława Ciesielskiego z Gniewowa i Stefana Turkowiaka ze Starej Przysieki. Wieczny odpoczynek……..

                                                               Ks. Proboszcz Janusz Buduj

 

                                     Intencje mszalne od13.01 – 20.01. 2019

Sobota          12.01.2019 
godz. 18.00 +Marikę Zandecką od koleżanek i kolegów z Karminna.
Niedziela  13.01.2019        Niedziela Chrztu Pańskiego
godz.   8.00 + Teodora Jagodzińskiego w r. śm. ,Marka Jagodzińskiego, Leona, Zuzannę, Kazimierza, Czesława Mateckich, Józefa, Antoninę Molickich, Mariana i Teodorę Stefan z zm. z rodziny.
godz.   9.30 + Janinę w 3r. śm. i Mieczysława w 30 r. śm. Zalesińskich i zmarłych krewnych.
godz. 11.00 + Stefana Maćkowiaka w 9 r. śm., Sławomira Stronka, Antoninę, Mieczysława Klaków, Marię, Władysława Giernaś i zm. z rodz. Maćkowiaków.
 
 
Poniedziałek  14 .01.2019
 
Wtorek             15.01.2019  
 
 
Środa                16.01.2019   
godz.  18.00 W r. śm. Heleny i Leona Skorupińskich, Stanisława Białego.
+ Zofię, Józefa, Wojciecha Bajsertów, Janinę, Tomasza, Mieczysława, Jana, Bazylię Rzepków, Łucjana, Antoninę, Łudwika Nowaków, Hildę Brzóskę i zm. z tych rodzin.
O zdrowie dla Andrzeja
O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Franciszka i Jego rodziców.
Czwartek      17.01. 2019     
 
Piątek             18.01.2019     
   
Sobota            19.01.2019     
 
godz. 15.30 Z okazji 25 lecia ślubu Anety i Jerzego z podziękowaniem i prośbą
godz. 18.00 + Władysławę w r. śm. Feliksa, Ignacego, Katarzynę, Czesławę Maćkowiaków, Józefa, Katarzynę, Leona Przybyłków, Stefana Królikowskiego, Andrzeja Firleja i zm. z rodz. Maćkowiaków, Przybyłków i Mrugów.
Niedziela       20.01.2019     
 
godz.   8.00 W 45 r. ślubu Stanisława i Marii z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i o zdrowie dla całej rodziny na dalsze wspólne lata.
godz.   9.30 + Mieczysława Maćkowskiego – od brata Wojciecha z żoną.
godz.11.00 + Teresę Olejnik z ok. Dnia Babci, + Antoniego Ślotała z ok. Dnia Dziadka i zm. z rodz. Olejników, Ślotałów, Frąckowiaków i Maćkowiaków.

 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 

 

Jeżeli coś cię niepokoi w twoim życiu duchowym (ale też i w sferze psychicznej), to warto zastanowić się, jakie są tego przyczyny. Niestety dzisiaj coraz więcej pojawia się przestrzeni, w których „wystawiamy” się na działanie sił, których pochodzenia nie znamy. Pamiętaj, w świecie duchowym toczy się wciąż wojna!!! Nie lekceważ swojego stanu duszy!!!

Ef 6,12 - Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

Flp 2,12- zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem

1 P 5,7-8 - Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć.

Ap 12,7 - I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie,

A – Moc Prawdy, czyli dobry Rachunek sumienia

Rozpocznij od dobrego Rachunku sumienia ogólnego, a następnie skoncentruj się na rachunku sumienia dotyczącym zagrożeń duchowych. Wszystko to pomoże ci bardziej oddać się miłującemu Bogu i uwolnić od dręczących cię myśli. Pamiętaj, ważne są tu trzy elementy: spowiedź, rozmowa i modlitwa o uwolnienie. Kolejność czasami może być różna, ale z mojej praktyki wynika, że tak czy inaczej warto najpierw zrobić dobry rachunek sumienia:

Jak dobrze przygotować się do spowiedzi, modlitwy o uwolnienie i rozmowy?

Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.

1 J 1, 10.9

Pytania wstępne w oparciu o pięć warunków dobrej spowiedzi:

1. Rachunek sumienia. 2. Żal za grzechy. 3. Mocne postanowienie poprawy. 4. Szczera spowiedź. 5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

1. Kiedy ostatni raz byłem u spowiedzi św.? Czy moja spowiedź i żal były szczere? Czy w tym momencie przychodzę do tego sakramentu ze szczerym pragnieniem nawrócenia, uwolnienia, uzdrowienia i odnowienia przyjaźni z Bogiem? A może jest we mnie jedynie chęć pozbycia się „ciężaru” swoich win, bez odniesienia do miłującego mnie Boga?

2. Czy na poprzedniej spowiedzi (lub wcześniej) nie zapomniałem lub umyślnie nie zataiłem jakichś grzechów ciężkich (np. ze strachu, wstydu, powierzchownego rachunku sumienia)?

3. Czy wypełniłem nałożony obowiązek zadośćuczynienia (pokuty)? Czy naprawiłem wyrządzone krzywdy? Czy starałem się ze wszystkich sił, całym sercem iść za Jezusem i w świetle Jego Ewangelii podejmować wybory życiowe?

1. Rachunek sumienia - ocena własnego postępowania, mówienia, myślenia (itd.) w świetle wiary w Boga Trójjedynego, który ukochał cię aż do oddania własnego Syna na śmierć za ciebie (Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, J 3,16).

Jak zrobić dobry rachunek sumienia ?

I. Dwa Przykazania Miłości

II. Siedem grzechów głównych

III. Dekalog i grzechy przeciw niemu

* Można także dołączyć pięć przykazań kościelnych i przypomnieć sobie cały pacierz katechizmowy np. Dwa przykazania miłości, Główne prawdy wiary, Siedem sakramentów świętych, Cztery cnoty główne, Modlitwa Pańska, Ostateczne rzeczy człowieka, Uczynki miłosierne co do duszy, Uczynki miłosierne co do ciała, Grzechy wołające o pomstę do nieba…

** Można również zrobić go na podstawie lektury i medytacji Słowa Bożego (Pisma Św.), szczególnie niektórych fragmentów, np:

§ Kazanie na Górze (Mt 5, 6 i 7 rozdz.)

§ List do Rzymian (Rz 12-15 rozdz.)

§ Pierwszy list do Koryntian (1 Kor 12-13 rozdz.)

§ List do Galatów (Ga 5 rozdz.)

§ List do Efezjan (Ef 4-6 rozdz.)

*** Należy uwzględnić w rachunku sumienia obowiązki stanu, czyli czy jestem np. małżonkiem, kapłanem, siostrą zakonną, przełożonym, podwładnym, dzieckiem, uczniem, osobą żyjącą samotnie, wdowcem…

**** Warto też w tym miejscu uwzględnić okoliczności życia, np. wiek, swój stan wiary-wątpliwości, zawód, brak pracy, poważne choroby, plany, lęki…itd.

I. Dwa Przykazania Miłości

[Jezus powiedział]: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy (Mt 22,37-40).

Miłość zawarta w tych dwóch przykazaniach jest wszystkim, jest istotą istoty. Św. Jan powie wręcz, że Bóg jest Miłością (1J4,8 i 4,16). Gdybyśmy w Jezusie przyjęli tę prawdę (przyjęli Boga miłości) i żyli nią (Nim), nie potrzeba, aby dalej analizować inne przykazania i prawa. Najlepszym komentarzem do tej prawdy są słowa św. Augustyna: Kochaj i czyń co chcesz.

Ø Czy Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest w moim życiu na pierwszym miejscu? Czy kocham Go ponad wszystko, nawet ponad rodzinę i siebie? Jezus mówi: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien (Mt 10,37). Co stawiam (kocham) ponad Boga? Czy kocham Go CAŁYM sercem, duszą i umysłem?

Ø Czy kocham bliźniego jak siebie samego? Czy daję swoim bliźnim (wszystkim) takie samo prawo do szczęścia jak i sobie?

Ø W czym widać, że kocham siebie?

Ponieważ, niestety, gubimy się w rozumieniu miłości, dlatego potrzebujemy dalszych pytań do rachunku sumienia…

II. Siedem grzechów głównych Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego to: 1. pycha 2. chciwość 3. nieczystość 4. zazdrość 5. nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu i dążeniu do innych przyjemności 6. gniew 7. lenistwo

III. Dekalog i grzechy przeciw niemu Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

możliwe grzechy: zabobony, bałwochwalstwo. wróżbiarstwo i magia, bezbożność, ateizm, agnostycyzm, zaparcie się wiary, przyzywanie złego ducha, pakty (bardziej szczegółowe w rachunku sumienia dotyczącego zagrożeń duchowych)

2. Nie będziesz brał imienia Boga twego nadaremno. możliwe grzechy: wymawianie imienia Bożego nadaremno, niepotrzebne przysięganie, krzywoprzysięstwo, wiarołomstwo, bluźnierstwo, przekleństwo, lekceważenie imienia Bożego

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. możliwe grzechy: Człowiek nie świętuje należycie dnia poświęconego Bogu tj. niedzieli oraz innych świąt nakazanych przez Katechizm, czym umniejsza rolę Boga w swym życiu i obraża Go (opuszczanie Mszy św., praca zarobkowa, brak czasu dla rodziny…)

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. możliwe grzechy: brak szacunku, posłuszeństwa i przebaczenia itd. wobec rodziców

5. Nie zabijaj. możliwe grzechy: zabójstwo, narażanie bez powodu na niebezpieczeństwo innego człowieka, eutanazja, zabójstwo dziecka w łonie matki, współdziałanie w przerywaniu ciąży, eksperymenty na embrionach, samobójstwo, myśli i próby samobójcze, zabijanie w sobie życia duchowego, sumienia, doprowadzanie do zgorszenia innych, szczególnie słabszych i podatniejszych na grzech, niszczenie zdrowia fizycznego i psychicznego, wykorzystywanie innych (np. pracodawca pracownika), torturowanie fizyczne lub psychiczne, terroryzm, okaleczanie ludzkiego ciała, manipulowanie innymi, nałogi (alkoholizm, narkomania, hazard, nikotynizm, anoreksja, bulimia, uzależnienie od fastfoodów, od słodyczy, pracoholizm, tanoreksja - uzależnienie od opalania się, bigoreksja - uzależnienie od siłowni, erotomania, ortoreksja - obsesja na punkcie zdrowego odżywiania się, zakupoholizm, lekomania, uzależnienia od telefonu, internetu: tu m. in. czaty, gry, strony pornograficzne, uzależnienia emocjonalne, uzależnienie od informacji, od substancji psychoaktywnych, od horoskopów i wróżb, talizmanów i amuletów, agresja, itd.; wszystko to nad czym nie panujesz, a jest ostatecznie niszczące ciebie i innych), brak przebaczenia, odwet, zemsta

6. Nie cudzołóż. możliwe grzechy: nierząd, gwałt, prostytucja, czyny homoseksualne, cudzołóstwo, molestowanie fizyczne i psychiczne, pedofilia, zoofilia, fetyszyzm, nimfomania, kazirodztwo, masochizm, transwestytyzm, zelofilia – fantazjowanie, pornografia, oglądactwo, nieczystość wewnętrzna (onanizm), rozwiązłość, fetyszyzm - potrzeba seksualna ukierunkowana na jakiś przedmiot nieożywiony, na rzecz, często na część garderoby, np. na bieliznę. itp.,

7. Nie kradnij. możliwe grzechy: kradzież, zatrzymywanie i przetrzymywanie rzeczy pożyczonych, przywłaszczanie sobie rzeczy znalezionych, bogacenie się przez oszustwo, narażanie na straty przez niedotrzymywanie umów, ziszczenie własności cudzej i wspólnej, egoistyczne używanie swojej własności, kradzieże internetowe, praw autorskich, plagiaty, kradzież dobrego imienia drugiego człowieka, informacji, „phishing” i kradzież tożsamości, korupcja, nieuczciwość, spekulacja, (KKK 2414 Siódme przykazanie zakazuje czynów lub przedsięwzięć, które dla jakiejkolwiek przyczyny – egoistycznej czy ideologicznej, handlowej czy totalitarnej – prowadzą do zniewolenia ludzi, do poniżania ich godności osobistej, do kupowania ich, sprzedawania oraz wymiany, jakby byli towarem. Grzechem przeciwko godności osób i ich podstawowym prawom jest sprowadzanie ich przemocą do wartości użytkowej lub do źródła zysku)

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. możliwe grzechy: brak troski o prawdę w codziennym życiu, posługiwanie się półprawdą, oszczerstwo, mówienie nieprawdy, obmowa, plotki, szkodzenie innym przez rozpowszechnianie podejrzeń, niespełnianie obietnic i niedotrzymywanie tajemnic, obłuda, nieuznawanie własnych błędów, niedocenianie zalet innych, brak sprostowania kłamstwa, obmowy, nieuczciwe osiąganie dobrych wyników (ocen) w szkole i pracy.

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. dziewiąte przykazanie zakazuje kultywowania myśli i pragnień związanych z czynami zakazanymi przez szóste przykazanie (KKK). Polega m. in. na chęci zawłaszczenia, posiadania drugiej osoby jako przedmiotu zaspokojenia własnych żądz zmysłowych z pominięciem szacunku dla tej osoby, z pominięciem Bożych praw.

10.Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego (bliźniego) jest. możliwe grzechy: rodzące się uczucia zazdrości, chciwość, skupianie się jedynie na pomnażaniu majątku, materializm, skąpstwo, uczucia nienawiści, nieżyczliwości z powodu tego, co posiadają inni, nieuzasadnione podejrzenia, obmowy, oczernianie innych z powodu tego, co posiadają, brak radości i dziękczynienia Bogu za to, co posiadamy, brak wrażliwości na potrzeby innych ludzi, niedostrzeganie ich potrzeb, niewłaściwa hierarchia wartości (sprawy materialne zasłaniają to, co prowadzi do Boga i ludzi).

A teraz przejdziemy do rachunku sumienia dotyczącego zagrożeń duchowych podważających przede wszystkim pierwsze przykazanie:

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2116. Należy odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość (por. Pwt 18,10; Jr 29, 8.). Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnianie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem, nad historią i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednania sobie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią - które należą się jedynie Bogu.

2117. Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim - nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są w poważnej sprzeczności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja zaszkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się do interwencji demonów. Jest również naganne noszenie amuletów. Spirytyzm często pociąga za sobą praktyki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upomina wiernych, by wystrzegali się ich. Uciekanie się do tak zwanych tradycyjnych praktyk medycznych nie usprawiedliwia ani wzywania złych mocy, ani wykorzystywania łatwowierności drugiego człowieka. (KKK Rozdz.1, Art. 1; 2116 – 2117 )

Wybrane przestrzenie zagrożeń duchowych

Zestaw pytań przygotowujących do modlitwy o uwolnienie

(z książki: ks. dr Przemysław Sawa, Zwycięstwo Światłości-książka posiada Imprimatur)

1. Miałeś pragnienie oddalenia się od Boga, trwania w grzechu?

2. Czy zmagasz się ze złymi myślami o Bogu?

3. Czy jest w tobie pragnienie mocy? Czy pytasz o jej źródło?

4. Jaka jest twoja obecna więź z Chrystusem?

5. Czy popełniłeś kiedyś świętokradztwo?

6. Czy miałeś kontakt z wolnomularstwem (masonerią)?

7. Czy dokonałeś profanacji krzyża, ikony itd.?

8. Czy są jakieś grzechy, z których nie możesz się wyzwolić? {tkwienie w grzechach osłabia wewnętrznie człowieka i czyni go szczególnie podatnym na ataki ducha zła}

9. Czy tkwisz w jakimś nałogu? {komputer, internet, telewizja, leki, narkotyki, alkohol, nikotyna, seks, pornografia – nałogi stają się przestrzenią, w której zniewolenie jakąś praktyką może stać się źródłem zniewolenia demonicznego}

10. Jakie były wielkie grzechy wśród Twoich przodków? Czy osoby z Twojej rodziny zajmowały się wywoływaniem duchów lub innymi podejrzanymi praktykami? {pewne skutki grzechów osób z poprzednich pokoleń mogą być powodem jakiegoś nękania przez ducha zła, np. aborcja, zabójstwa, samobójstwa}

11. Czy w Twojej rodzinie miało miejsce samobójstwo, zabójstwo, aborcja?

12. Czy dręczyły Cię lub nadal dręczą myśli odnośnie do samobójstwa, zabójstwa, aborcji, zrobienia jakiejś szkody sobie lub komuś?

13. Czy doświadczasz jakiś innych dręczących Cię obsesyjnych myśli?

14. Czy podtrzymujesz w sobie gniew i brak przebaczenia? {otwarcie serca na przebaczenie jest podstawą wewnętrznego uzdrowienia, jak również uwolnienia się od ataków ducha złego}

15. Czy ktoś rzucił na Ciebie, Twoją rodzinę przekleństwo, złorzeczenie, urok?

16. Czy masz doświadczenie jakiejś obecności, która cię przeraziła?

17. Jak reagujesz na miejsca święte, sakramenty, osoby duchowne?{znakiem związania demonicznego może być niemożność wejścia do kościoła, ogromna agresja na sacrum, na księży (chodzi oczywiście nie o niechęć związaną z jakimiś doświadczeniami, zranieniami, ale o wrogość rodzącą się z głębi człowieka}

18. Czy słyszałeś jakieś wewnętrzne głosy czy przynaglenia (np. o śmierci)?

19. Czy w Twoim domu dzieją się jakieś niewytłumaczalne zjawiska?{może to być związane z jakimś kultem satanistycznym czy praktyką okultystyczną, które miały miejsce w domu; może to wynikać również z okultystycznego związania jakiejś mieszkającej w tym domu osoby}

20. Czy wierzysz w przesądy?

21. Czy uczestniczyłeś w seansach spirytystycznych, choćby dla zabawy?

22. Czy miałeś coś do czynienia z magią (biała lub czarną)? Czy odprawiałeś jakieś praktyki?

23. Czy byłeś u „świeckich egzorcystów”, odczyniających, jasnowidzów?

24. Czy korzystałeś z Metody Silvy, NLP i programu Sita Learning System? {w praktykach tych następuje oddziaływanie na podświadomość}

25. Czy byłeś zaangażowany w sztuki walki? Czy praktykowałeś jogę, medytację transcendentalną lub inna formę medytacji dalekowschodniej? Czy podejmowałeś jakąś wskazaną mantrę, mudrę czy mandalę? {praktyki te zakorzenione są w obcej chrześcijaństwu filozofii; ćwiczenia ciała są częścią całego systemu filozoficznego i stanowią część inicjacji w dany system (religijny)}

26. Czy miałeś jakieś doświadczenia okultystyczne? {np. wiara w moc kryształów (symbole ducha) i piramid („wspaniałe światło”); różne zabawy, np. Krwawa Mary; stosowanie tabliczek Quija; zaklęcia; przyzywanie ducha przewodnika; stosowanie rozmaitych formuł magicznych; praktyki chodzenia po ogniu}

27. Czy miałeś doświadczenie projekcji astralnych, unoszenia przedmiotów, przepowiadaniu przyszłości?

28. Czy byłeś u wróżki? Czy wróżono Ci z kart Tarota? {Tarot oraz Karty Anielskie mają jednoznaczne podłoże demoniczne}

29. Czy wierzysz we wróżby? Czy korzystałeś z usług wróżek czy innych magów? Czy podejmowałeś jakieś praktyki astrologiczne, spirytystyczne itp.? Czy wierzysz we wróżby andrzejkowe?{prawdziwe wróżby, wróżby dla zabawy kształtują one mentalność magiczną, a poza tym coraz częściej na rozmaitych spotkaniach andrzejkowych, także w szkołach, odprawiane są autentyczne praktyki wróżbiarskie), wróżenie z kart (kartomancja); wróżenie z ręki (chiromancja); numerologia; odwoływanie się do różnych wyroczni, np. Księga Przemian I Ching; czytanie senników}

30. Czy wierzysz w istnienie tzw. trzeciego oka? {jest to związane z ezoteryką; ma stanowić bramę do szerszej rzeczywistości}

31. Czy korzystałeś z usług jasnowidzów?

32. Czy stosowałeś rebirthing?

33. Czy korzystałeś z radiestezji (różdżkarstwo, wahadlarstwo)? {są to praktyki spirytystyczno-okultystyczne}

34. Czy korzystałeś z filtrów magicznych? {różne mieszaniny, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów}

35. Czy uczestniczyłeś w praktykach odblokowania czakramów lub meridianów? Czy miałeś do czynienia z kanałowaniem (channeling), hipnozą, psychometrią, praktyką biofeedback, automatycznym pisaniem, telepatią?

36. Czy uczestniczyłeś w kursach robienia cudów?

37. Czy odgrywałeś kiedyś rolę diabła, angażując się emocjonalnie? Czy utożsamiałeś się z szatanem? {także dla zabawy}

38. Czy podpisałeś jakiś pakt krwi z szatanem? Czy zawarłeś z szatanem inny układ?

39. Czy w jakiś sposób przyzywałeś szatana, złe duchy, duchy-przewodniki, duchy opiekuńcze? {przeważnie skutkuje to związaniem demonicznym}

40. Czy uczestniczyłeś w jakiś obcych kultach? Czy coś jadłeś na tych spotkaniach? {np. uczestnictwo w spotkaniach wyznawców Harry Kriszny; spożywanie czegokolwiek na spotkaniach takich grup może skutkować zniewoleniem poprzez pokaram wcześniej ofiarowany demonom}

41. Czy uczestniczyłeś w jakiś kultach satanistycznych bądź w jakiejś podobnej praktyce? {uczestnictwo w czarnej mszy satanistycznej, modlitwa do szatana, zapraszanie złego do swojego życia jest poważnym wykroczeniem przeciw Bogu i stanowi realne zagrożenie dla człowieka; skutkuje poważnym zniewoleniem czy opętaniem}

42. Czy uczestniczyłeś w spotkaniach bractwa różokrzyżowców lub innych organizacji ezoterycznych?

43. Czy przebywałeś w miejscach, w których odbywały się satanistyczne rytuały?

44. Czy nosiłeś/aś/ jakieś symbole satanistyczne, symbole śmierci czy obcych kultów? {noszenie symboli satanistycznych (pentagram, odwrócony krzyż, trzy szóstki, pacyfka (czyli krzyż Nerona, symbolizuje zwycięstwo nad chrześcijaństwem), wąż i inne symbole, predysponują do zerwania kontaktu z Bogiem)}

45. Czy miałeś jakiś kontakt z literaturą satanistyczną? {czytanie biblii satanistycznej Antona Szandor LaVey'a lub innych książek tego typu, Kabały Aleistera Crowleya zwaną "Liber 777", księgi Thota, publikacji wtajemniczających w satanizm, magię, okultyzm, spirytyzm, gnozę, teorie H. Bławatskiej i A. Bailey}

46. Czy wymawiałeś w modlitwie, w śpiewie piosenek imiona jakiś bóstw, demonów? {np. Makumba (bóstwo afrykańskie)}

47. Czy odsyłałeś kogoś “do diabła” lub ktoś z rodziców, dziadków czynił to względem Ciebie?

48. Czy czytałeś literaturę zawierającą opisy jakiś praktyk okultystycznych, medytacyjnych (niejako scenariusz działań)? {np. „Harry Potter” (książki te zawierają wprost i jednoznacznie symbolikę okultystyczno-satanistyczną; nie można tu więc mówić o jakiejś baśniowości, gdyż zawarta symbolika nie jest wieloznaczna}

49. Czy interesowałeś się ezoteryką, poszukiwaniem wiedzy tajemnej, kontaktami z organizacjami, sektami pogańskimi, ezoterycznymi i gnostyckimi? Czy czytałeś jakąś literaturę z tego zakresu?

50. Czy miałeś kontakt z teozofią czy antropozofią? {pedagogika Rudolfa Steinera, czyli tzw. przedszkola i szkoły waldorfskie}

51. Miałeś coś do czynienia z hipnozą (podłoże spirytystyczne), umbanda, candomble (element capoeira) przywoływaniem duchów?

52. Czy brałeś udział w psychoterapii wg metody Berta Hellingera?{metoda związana z New Age; terapia niebezpieczna pod względem religijnym oraz psychologicznym}

53. Posiadałeś bałwochwalcze przedmioty, które są zaproszeniem dla szatana? {np. figurki diabła, obcych bogów, Buddy, skarabeusza (symbol reinkarnacji w Egipcie), afrykańskie maski (mają charakter kultyczny), przedmioty o magicznych właściwościach, piramidki, mandale, przedmioty pochodzące od spirytystów, znaki yin-yang, ankh (klucz Nilu), oko proroka, oko Horusa, znak OM, inne podejrzane znaki, często znajdujące się na pamiątkach lub biżuterii z egzotycznych krajów, z Dalekiego Wschodu, Afryki, indyjskie kadzidełka (mogą być przeznaczone dla konkretnych bóstw), stroje czy porcelana orientalna z symbolami (często są

zdobione tekstami modlitw), kamasutra, plakaty energetyczne (np. kwiat lotosu), kamienie i kryształy, którym przypisuje się jakieś właściwości energetyczne, przedmioty magiczne, zestawy wiszących dzwoneczków lub pręcików (tzw. łapacz snów), dzwonki tybetańskie, znaki zodiaku, zabawki przypominające diabła, straszne potwory lub smoki, ubrania, koszulki, nalepki ze znakami satanistycznymi (rysunek diabła)}

54. Czy posiadałeś drzewka szczęścia, talizmany, amulety, pierścień Atlantów, wisiorki z wężem lub smokiem, podkowy i słoniki „na szczęście” lub dla bogacenia się {wiara w moc tych przedmiotów jest grzechem bałwochwalstwa; noszenie ich jest zewnętrznym wyrazem przynależności do „świata”, który te przedmioty reprezentują, to przynosi „przekleństwo”, a nie szczęście}

55. Czy uczestniczyłeś w jakiś ezoterycznych, okultystycznych spotkaniach? {np. w zgromadzeniu różokrzyżowców; zabawy w Halloween}

56. Czy masz wykonane tatuaże? Jeśli tak to, co przedstawiają? {bardzo często przedstawią jakieś elementy symboliki satanistycznej, okultystycznej lub religii orientalnych}

57. Jakie czasopisma (młodzieżowe, dla kobiet, inne) czytasz? Jakie treści prezentują? {w zdecydowanej większości prowadzona jest promocja treści New Age, ezoteryzmu itd.}

58. Jakie programy telewizyjne oglądasz? {w wielu wprost lub pośrednio zauważyć można traktowanie magii, ezoteryzmu jako normy}

59. Jakie filmy oglądasz? {magię, ezoteryzm i neopogaństwo promują m.in. horrory, seriale o czarownicach, wiele japońskich filmów animowanych (nie są tworzone dla dzieci!); filmy okultystyczne, satanistyczne itp.}

60. Jakie gry używałeś? {gry komputerowe stanowią pomost pomiędzy wyobraźnią a rzeczywistością, często przekazują określoną treść i wymuszają zaprogramowane działanie; komputer staje się niejako elektronicznym czarownikiem, duża część gier zawiera treści satanistyczne, przynajmniej jako tło, np. “Wiedźmin”; coraz więcej gier zawiera treści bluźniercze, mocno angażujące gracza; w części gier wymaga się wczuwania się w rolę diabła lub wirtualnie angażuje się w zabijanie, np. „Might and Magic” (M&M), „Hell”, „Seventh sword of mendor”, „Hero’s quest”, „Wizard’s crown”, „Darklands”, „Gabriel Knight”, „Dungeon Keeper”, „Grand Theft Auto”, „Wirtual Russian Roulette”, „Killing Stones”, „The Aces & Eight Society”, „Totośmierć”; gry sieciowe MOO}

61. Czy grasz w gry RPG (role-playing game)? {jest to specyficzny rytuał, ceremonia, gracze są zaangażowani, kieruje wszystkim Master (Mistrz, Pan, Gospodarz); poprzez te gry bardzo często nie jest już zabawa w magię, ale realne praktykowanie okultyzmu}

62. Jakie książki czytasz? Jakie komiksy? {niejednokrotnie zawarte są niebezpieczne treści}

63. Ile czasu poświęcasz muzyce? Jakie tematy są podejmowane w słuchanych przez Ciebie piosenkach? Czy słuchasz zespołów i wykonawców indywidualnych (wprost lub pośrednio promują satanizm, okultyzm lub inne obce kulty)? {należy przeanalizować treść, zobaczyć okładkę; jeśli pojawiają się symbole śmierci, czaszki, kości, kościotrupy, jakieś szkaradne animacje, to powinno być ostrzeżeniem; nawet słuchanie bez zrozumienia obcojęzycznych utworów zawierających treści satanistyczne, dekadenckie, nihilistyczne czy wyrażające fascynację śmiercią może skutkować zniewoleniem, gdyż cała twórczość danego zespołu jest skażona duchem złym}

64. Czy korzystałeś z homeopatii, proszków Sai Baby lub innych podejrzanych środków?

65. Czy podejmowałeś leczenie poprzez medycynę niekonwencjonalną? {bioenergoterapia, Reiki, akupresura, akupunktura– odwołuje się do okultystycznej wizji człowieka i świata; sesje Harrisa, Kaszpirowskiego, Nowaka, uzdrowicieli z Filipin, Brazylii i innych – spirytystyczny fundament tych praktyk (odwoływanie się do duchów); jasnowidztwo wykorzystywane do rzekomego leczenia – irydologia, leczenie z moczu (nie mają podstaw naukowych, praktyki te odwołują się do spirytyzmu); seanse biotroniczne, niektóre seanse psychoterapeutyczne - część odwołuje się do ideologii Dalekiego Wschodu; konieczna jest dokładna analiza danej praktyki}

Przejrzyj jeszcze raz listę zagrożeń, którą możesz także znaleźć na stronach internetowych. Powstała w oparciu o analizę teologiczną, obserwacje i doświadczenie wielu osób, w tym także egzorcystów. Oczywiście poziom zagrożeń poniższych zjawisk może być różny i często uwarunkowany pewnymi okolicznościami, ale tak czy inaczej warto prześledzić powyższą listę. Z doświadczeń wynika, że ludzie często wchodząc w jedną z tych rzeczy szukają kolejnych. Poważnym alarmem będzie kumulacja tych zjawisk u jednej osoby. Szczegółowych informacji o szkodliwości poszczególnych praktyk szukaj, w razie niejasności, w specjalistycznej literaturze teologicznej, mającej najlepiej imprimatur władzy kościelnej i na katolickich stronach internetowych., np.

http://egzorcysci.episkopat.pl/0.1,index.html

http://newage.info.pl/

http://psychomanipulacja.pl/

http://www.egzorcyzmy.katolik.pl/

http://www.effatha.org.pl/

http://www.aleksanderposacki.pl/

http://chomikuj.pl/KAPLANI_EGZORCYSCI----TUTAJ_ZNAJDZIESZ_POMOC

A teraz przejrzyj listę szczegółowych zagrożeń i zaznacz to, co dotyczy ciebie:

aikido

akupresura

akupunktura

alchemia

amulety

antypedagogika

amway

antropozofia

ARD

aromaterapia

astrobiologia

astrologia

ayurveda

ayurvedyjski masażer głowy

berła Horusa

bezkrwawe operacje

bioenergoterapia

biofeedback

biorezonans komórkowy

biorytm

biostymulatory magnetyczne

Bruno Gröning

bryły AMAZ

BSM

capoeira

channeling

chiromancja

chiropraktyka

chirurgia fantomowa

chodzenie po ogniu

czary

czerwona nitka

czytanie z aury

dekrety afiliacyjne

dopalacze

dyskoteki techno

egzorcyzmy świeckie

eksterioryzacja

EMO

enneagram

ERD

esencje dr Bacha

eurytmia

ezoteryzm

fatalizm

feng shui

gimnastyka Bothmera

gnoza

grupy subkulturowe

gra Satori

gry komputerowe o charakterze okultystycznym

Gwiezdne Wojny

halloween

Hare Kriszna

Harry Potter

herbaty jogińskie

hipnoza

holizm

homeopatia

horoskopy

huna

INDYGO

irydologia

jasnowidzenie

joga

kabała

karate

karma

karty Tarota

kinezjologia edukacyjna Denissona

klątwy

Kod Leonarda da Vinci

kontrola umysłu

kronika Akashy

kurs cudów

leczenie holotropowe

leki Weleda

magia

magia chaosu

magia runiczna

mandala

manga

mantra

mediumizm

medycyna chińska

medycyna Hildegardy

medycyna holistyczna

medycyna niekonwencjonalna

medycyna transcendentalna

medytacje wschodnie

metoda Bronnikowa

metoda Colina Tippinga

metoda Reiki

metoda Silvy

metoda Zdenka Domancica

miejsca mocy

misy tybetańskie

mudra

muzyka death metal

muzyka heavy metal

muzyka satanistyczna

muzyka techno

NDE

neopogaństwo

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP)

New Age

numerologia

OOBE

odmienne stany świadomości

okultyzm

oneironautyka

parapsychologia

pedagogika Steinera

pierścień Atlantów

piramidki energetyzujące

pismo automatyczne

płytki magnetyczne

podróże astralne (poza ciałem)

polarity

pozytywne myślenie

praca z mandalą

prekognicja

preparaty dr Nona

przesądy

psychologia zorientowana na proces

psychoterapia praniczna

psychotronika

qi gong

radiestezja

radykalne wybaczanie (metoda Tippinga)

rebirthing

refleksoterapia

Reiki

reinkaracja

regresing

relaks z wizualizacją i afirmacją

relatywizm

rolnictwo biodynamiczne

różdżki i wahadełka

runy

satanizm

scjentologia

sekty

senniki

shiatsu

spirytyzm

super nauczanie SITA

symbol: głowa Bafometa

symbol: krzyż celtycki

symbol: krzyż egipski (Ankh)

symbol: krzyż Nerona

symbol: krzyż zamętu

symbol: motyl

symbol: pentagram

symbol: rogata dłoń

symbol: różokrzyż

symbol: wstążka przeplatana

symbol: ying-yang

synchronizacja półkul mózgu

synkretyzm

szamanizm

szkoły i przedszkola Waldorfskie

sztuki walki

szybkie czytanie

świadome śnienie (lucid dreams)

tabliczka ONIJA

taekwondoo

tai chi

talizmany

tarot

tatuaże

telekineza

terapia kwiatowa Bacha

terapia R. Monroe (OOBE, NDE)

terapia Mora

terapia regenerująca macierz

teozofia

terapia Berta Hellingera

trans

trening autogenny Schultza

trzecie oko

uzdrawianie Praniczne

uzdrowienia okultystyczne

używanie wahadełek

Vedic Art

voodoo

warsztaty Tensegrity

watsu

wegetarianizm

wiccanizm

wolnomularstwo

wróżby

wróżby Andrzejkowe

wychowanie przez ruch Martina Bakera

wywoływanie duchów

zabiegi na fantomach organów i matrycach

zabobony

zaklęcia

zdjęcia Kiriliana

zen

znachorstwo

znaki zodiaku

żyły wodne

B – Książka i metoda pięciu kluczy

Może wydać ci się to zbyt dużą drobiazgowością i przesadnym dzieleniem włosa na czworo, ale pamiętaj, czym większa będzie twoja świadomość siebie, grzechu i prawdy o Bogu, tym skuteczniejsza będzie modlitwa i nawrócenie serca. Życie jest zbyt cenne, aby do niego podchodzić jak do „MacDonaldsa - McDriva”. Często jedna dobra, szczera modlitwa, rozmowa i spowiedź zmieniają życie o 180 stopni. Nieraz już słyszałem po takich doświadczeniach słowa, że „czuję się jak nowo narodzony (a)”. Dlatego chciałbym ci teraz zaproponować, zanim ewentualnie przyjdziesz do mnie, czy do innego księdza na spotkanie, jeszcze jedną rzecz. Kup sobie (np. przez stronę: http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/w-szkole-jezusa/273-modlitwa.html) książkę Modlitwa uwolnienia cz. 1 (ewentualnie i cz. II) Neala Lozano. Według mnie - REWELACJA!!! Wiele rozmów, spowiedzi, modlitw, a nawet rekolekcji przeprowadziłem w oparciu o tę książkę i jestem zdumiony jej skutecznością. Oczywiście, głównie zależy od twojego nastawienia serca, ale potrzebna jest też pewna metoda i podpowiedź. Kiedy będziesz już ją posiadał, spokojnie przeczytaj ją i rób notatki. Jak sam zauważysz opiera się ona na tzw. pięciu kluczach. Stąd moja podpowiedź, abyś w takim porządku sporządził notatki i sam już osobiście (za nim poprosisz kapłana o pomoc) podjął wstępną modlitwę.

1. WYZNANIE CHRYSTUSA JAKO MOJEGO PANA I ŻAL ZA GRZECHY (s.60-76)

Warto przypomnieć sobie z książki m.in. „grzechy starszego brata”

Wyznanie Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, oraz żal za grzechy mogą być ciągiem jednej modlitwy, np.:

Panie jestem grzesznikiem. Przychodzę do Ciebie, by przeprosić Cię za moje grzechy. Dziękuję Cię za to, że oddałeś swoje życie za mnie, abym mógł otrzymać przebaczenie i wrócić do Ciebie, do domu. Proszę, przyjdź i zostań Panem mojego życia. Chcę żyć w Twoim królestwie w wolności dziecka Bożego. Prowadź mnie do głębszej wolności, która wypływa z poznania Twojej miłości.

Wyznanie Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, oraz żal za grzechy mogą przybrać taką formę modlitwy (można ją także połączyć z wcześniejszą):

• Panie Jezu, przebacz mi, że…

• Przepraszam Cię, Jezu za to, że…

• Dziękuję Ci, Jezu za …..

• Poddaję Ci, Jezu ….

• Oddaję się Tobie, Jezu…

2. PRZEBACZENIE (s. 77-99)

Mogę modlić się o przebaczenie sam (w obecności osoby/osób towarzyszącej, lub mogę ją poprosić o prowadzenie, a ja będę powtarzał za nią). Modlitwa przebaczenia powinna objąć wszystkie osoby, do których czuję żal. Dlatego za każdym razem rozpoczynam od początku podobnie:

+ W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam… (np. mojemu tacie) to, że…. (wymieniam wszystko to, co sobie przypominam, co mnie boli)

Można dodać na końcu każdej modlitwy (za poszczególną osobę):

Przebaczam …(N,N)… Twoim przebaczeniem Jezu, bo sam (sama) do końca nie potrafię, i Ty mu (jej) Jezu przebacz, bo nie wiedział (wiedziała) do końca co czyni.

Czasami mamy również, mniej czy bardziej uświadomiony, żal do siebie za różne rzeczy, które nawet Bóg nam wybaczył. Dlatego warto również podjąć modlitwę przebaczenia sobie w Imię Jezusa:

+ W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam sobie to, że….(wymieniam wszystko to, co sobie przypominam).

Warto również spojrzeć ze szczerością w swoje serce, czy przypadkiem nie mam żalu do Boga za jakieś wydarzenia. Wtedy w takiej formie to oddaj:

+ W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się żalu do Boga za to, że....(wymieniam wszystko to, co sobie przypominam).

3. WYRZECZENIE SIĘ DZIEŁ SZATANA (s.101-114)

Podobnie:

W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha… (np.. gniewu).

Okultyzm:

W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się wszelkich duchów, które pojawiły się w moim życiu, gdy…

W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha, który działał przez… (kogo, np. wróżkę, itp.) i odbieram z jej rąk władzę, którą oddałam jej nad moim życiem.

Związki duchowe:

W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się niewłaściwej relacji z …

Wyrzekam się wszelkich fizycznych, emocjonalnych i duchowych związków z … i odbieram z jej/jego rąk władzę jaką mu/jej oddałem/am (lub którą on/ona odebrał/a mnie).

Raniące słowa

W Imię Jezusa Chrystusa oświadczam, że nie przyjmuję słów wypowiedzianych przez…

Lub:

W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się kłamstwa, które wypowiedziała (np. mama), że… (np. z ciebie to i tak nic nie będzie).

Jako podpowiedź do trzeciego klucza podam ci teraz przykładową listę niektórych duchów złych, lęków, kłamstw, których możesz się wyrzec w sposób powyżej przedstawiony:

W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się … ducha gniewu

• nienawiści,

• zemsty

• odwetu

• goryczy

• pychy

• buntu

• perfekcjonizmu

• usprawiedliwiania się

• poczucia wyższości

• kłótliwości

• kontroli

• niepokoju

• zamartwiania się

• niepewności

• użalania się nad sobą

• poczucia niższości

• poczucia winy

• potępienia

• poniżenia

• oskarżania

• samooskarżania

• nienawiści do samego siebie

• odrzucenia

• poczucia braku ojca

• zranienia

• poczucia, że jestem niechcianym

• samotności

• nicości

• poczucia bezsensu

• izolacji

• wycofywania się

• ucieczki

• chronienia siebie

• poczucia bezdomności

• ducha niemocy

• zazdrości

• egoizmu

• chciwości

• świata fantazji

• prób samobójczych

• śmierci

• aborcji

• lęku

Różne lęki:

• lęku przed piekłem

• lęku przed Bogiem

• lęku przed władzą

• lęku przed odrzuceniem

• lęku przed porażką

• lęku przed przyszłością

• lęku przed ubóstwem

• lęku przed ludźmi

• lęku przed chorobą umysłową

o opuszczeniem

o osądem

o potępieniem

o oskarżeniem

o śmiercią

o chorobą

o przed ludźmi

• depresji

• braku nadziei

• zniechęcenia

• polegania na własnych siłach

• ducha zwątpienia

• ducha niewiary

• ducha dewocji

• ducha zamętu

• ducha lenistwa

• uzależnienia

o od alkoholizmu

o nikotyny

o narkotyków

o obżarstwa

o pornografii

o masturbacji

• pożądliwości

• cudzołóstwa

• nieczystości

• zdrady małżeńskiej

• gwałtu

• kazirodztwa

• homoseksualizmu

• sodomii

• spirytyzmu

• seansów spirytystycznych

• przewodników duchowych

• fałszywych religii

• okultyzmu

• wróżb

• astrologii

• czarów

4. STANIĘCIE W AUTORYTECIE CHRYSTUSA (s.115-130)

„Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.” Mk 16,17-18

W Imię Jezusa Chrystusa, na mocy autorytetu dziecka Bożego nadanego mi w czasie chrztu świętego, rozkazuje wszystkim duchom, których się wyrzekłem, wszystkim duchom, które kryły się za grzechami, które wyznałem, aby odeszły i nigdy już nie wracały. Dziękuję Ci, Panie, że mnie uwolniłeś od wpływu złych duchów. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że posłałeś Swego Syna, by mnie ocalić.

Gdyby były jakiekolwiek problemy (por. s. 12, cz. II) można użyć takiej formy modlitwy:

Jezu, złam moc wszystkich złych duchów, których się wyrzekłem i rozkaż im, aby odeszły ode mnie i nie wracały już więcej.

Jak się czuję?

Jeśli coś się pojawia jeszcze niepokojącego – wracamy!!! i powtarzamy punkty aż do 4 włącznie!!!

5. PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOGA OJCA I WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (s. 131-143)

Jest to moment doświadczenia miłości Boga. Czas kiedy Pan mówi o mojej wyjątkowości syna/córki.

Przyjmuję błogosławieństwo Boga Ojca, które osoba modląca się nade mną, niejako w Jego Imieniu, wypowiada nade mną. Wierzę, że przez usta tej osoby sam Bóg Ojciec mówi mi te słowa i posyła swego Ducha, aby mnie napełnił.

ZAKOŃCZENIE: Mogę w jakiś sposób podziękować Bogu za uwolnienie, za osobę/osoby, która się nade mną modliła… itd….

C --Spotkanie

Następnie pójdź do spowiedzi, albo umów się z kapłanem (lub kapłanem egzorcystą) na spotkanie. Zabierz ze sobą zaznaczone rachunki sumienia i notatki z książki. Zniszcz i wyrzuć wszelkie duchowo

niebezpieczne przedmioty, np. amulety, rzeczy związane z obcymi kultami, gry, płyty CD z wyżej wspomnianymi treściami itp.

Pomódl się wcześniej przed spotkaniem za siebie i za kapłana (litania do Krwi Chrystusa, litania do Serca Jezusa, litania do Imienia Jezus, modlitwy do ran Chrystusa); inne modlitwy (litania do Matki Bożej, litania do wszystkich świętych, różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego).

Możesz także podjąć jakąś ofiarę i post w tej intencji. Wszystko to pomoże lepiej otworzyć ci się na łaskę, a kapłanowi da więcej światła w czasie spotkania.

Pamiętaj, że kiedy podejmiesz decyzję o zmianie życia i będziesz chciał wybrać się na spotkanie do kapłana, natrafisz na wiele trudności (zniechęcenie, wątpliwości, przeszkody w domu, pracy, szkole, trudności ze zdrowiem, samochodem, czy dotarciem pod właściwy adres). To wszystko są kuszenia i dręczenia złego ducha, aby ci uniemożliwić dotarcie na spotkanie i zmianę życia. Pomódl się o ochronę do Jezusa i Maryi i zrób wszystko, aby nie stchórzyć!!!

Na koniec spotkania z kapłanem poproś o wskazówki jak dalej funkcjonować w życiu duchowym, aby proces uwalniania i uzdrawiania pogłębiał się w tobie; i jak nie dać się złemu duchowi zawrócić z drogi nawracania. Zapisz je sobie!!! Poproś również o dobrą lekturę duchową.

D -- Codzienność

Po dobrej spowiedzi, modlitwie i spotkaniu z kapłanem, wracasz do codzienności. Jest ona nie mniej ważna niż odbyte przed chwilą spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymałeś dobre wskazówki, ale tak czy inaczej chciałbym ci podpowiedzieć kilka rzeczy z mojego doświadczenia kapłana- egzorcysty. To jest taki mały dekalog:

Po pierwsze: Jak już mówiliśmy sobie wcześniej, jeżeli nie pozbyłeś się wszelkich duchowo niebezpiecznych przedmiotów przed spotkaniem, to zrób to po powrocie do domu. Masz teraz jeszcze większą świadomość i wiedzę, dlatego może po prostu dokończ to, co zacząłeś.

Po drugie: Przygotuj się na ataki Złego. On nie rezygnuje z nas. Jezus ostrzegał: Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni (Mt 12,43-45).

Po trzecie: Chroń siebie przez codzienną, gorliwą modlitwę. Może ona mieć charakter rozmowy swoimi słowami z Bogiem, jak również słowami zawartymi w gotowych formach (różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, litanie, droga krzyżowa itp.) Ważne jest, abyś to czynił regularnie i z wiarą. Ważne będzie tu trwanie na adoracjach, szczególnie przed wystawionym Panem Jezusem w monstrancji.

Po czwarte: Czytaj i medytuj codziennie Słowo Boże (Pismo Św.). Możesz czytać ciągiem poszczególne urywki (zacznij od Nowego Testamentu), albo fragment Ewangelii na dany dzień. Metody czytania i medytowania są opisane w wielu książkach i na stronach katolickich. Będziesz mógł je znaleźć również niebawem na stronie naszej wspólnoty (www.wojskogedona.pl). Pamiętaj, Słowo Boże jest jak miecz, które będzie cię przenikać, uwalniać, uzdrawiać, pocieszać, oczyszczać i zapalać.

Po piąte: W miarę możliwości uczestnicz jak najczęściej (oczywiście w niedzielę i święta nakazane w sposób obowiązkowo) w Eucharystii. Ona jest źródłem i szczytem naszego życia duchowego, naszej więzi z Bogiem. Po szóste: Przystępuj regularnie do spowiedzi. Nie rzadziej niż raz w miesiącu. Pamiętaj miłosierdzie Boże w tym sakramencie będzie działać na ciebie uzdrawiająco i kojąco. Być może dobrze będzie znaleźć sobie stałego spowiednika, a może nawet kierownika duchowego.

Po siódme: Używaj jak najczęściej sakramentaliów, np. soli i wody święconej lub egzorcyzmowanej; noś poświęcony medalik, krzyżyk, czy szkaplerz; w domu powieś również poświęcone obrazy i krzyż; dobrze jest mieć relikwie swojego patrona i często prosić go o wstawiennictwo w walce duchowej

Po ósme: Proś jak najczęściej inne osoby (szczególnie kapłanów) o błogosławieństwo. Ma ono niesamowitą moc ochrony Boga i otwierania się na Jego światło. Małżonkowie błogosławcie się nawzajem. Rodzice błogosławcie wasze dzieci każdego dnia.

Po dziewiąte: Wciąż nawracaj się i stale rozwijaj duchowo. Pamiętaj, stanie w miejscu jest już cofaniem się. Dlatego (oprócz rzeczy, które już wymieniliśmy):

ü Określ dokładnie swój cel w życiu. Pamiętaj, aby był on dostrzeżony z perspektywy wiary i wieczności. Św. Paweł, człowiek, który po swoim nawróceniu oddał się prawdziwemu Bogu do końca, w jednym ze swoich listów tak określił swój cel: Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk (Flp 1,21)

ü Zweryfikuj swój styl życia, tak aby pomógł ci on podążać do wyznaczonego celu (znajomi, praca, hobby, spotkania, zachowania, lektury, czasopisma, filmy, strony internetowe, muzyka itd.). Nie wiem, czy wiesz że coraz więcej pojawia się dobrych filmów i muzyki chrześcijańskiej? Sprawdź!

ü Czytaj regularnie dobre lektury duchowe (możesz zaopatrzyć się w nie u kapłanów, w sklepach katolickich stacjonarnych i internetowych); warto również czytać regularnie przynajmniej jeden tygodnik katolicki np. Gość Niedzielny . Pamiętaj, stajesz się tym, czym się karmisz.

ü Znajdź odpowiednią dla siebie WSPÓLNOTĘ (np. Odnowę w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Szkołę Nowej Ewangelizacji, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Neokatechumenat, Grupę Biblijną, Akcję Katolicką, Klub Inteligencji Katolickiej, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Focolarii, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży, Wojsko Gedeona, Ministrantów, Duszpasterstwo Akademickie, Grupy i Wspólnoty o duchowości np. ignacjańskiej, karmelitańskiej, czy franciszkańskiej). To tylko niektóre propozycje z całego bogactwa Kościoła. Taka grupa, wspólnota będzie dla ciebie wsparciem, a przez nią pełniej zaangażujesz się w sposób czynny we wspólnotę Kościoła i pomoc drugiemu człowiekowi.

Po dziesiąte: Żyj w zgodzie z własnym sumieniem i prawem naturalnym. Wszystko podejmuj w świetle Słowa Bożego, zasad Dekalogu, przykazań kościelnych i posłuszeństwa przełożonym Kościoła. To jest najbardziej bezpieczna droga, aby nie ulec iluzji.

E – Metoda walki

Chciałbym ci zaproponować, trochę na podstawie tego, co już przeczytałeś i, mam nadzieję, częściowo doświadczyłeś, pewną metodę radzenia sobie z sytuacjami napięcia, i nie tylko. Może masz już swój sprawdzony sposób działania? Jeżeli tak, to dobrze. Mimo wszystko doczytaj do końca, może coś z tego wykorzystasz. Tak czy inaczej warto jest mieć jakąś „metodę”. Z czasem staje się ona niewidoczna, i tak jak przy jeździe samochodem, nie zajmujemy się nią.

Na pewno nieraz zdarza ci się wpaść w jakiś stan napięcia, którego do końca nie rozumiesz i nie bardzo wiesz jak z niego wyjść. Pojawia się jakiś gniew, lęk, smutek, zamartwianie się, które objawiają się w emocjach, ale i myślach typu: „jak sobie z tym poradzę”, „czy dam radę”, albo „jak on mógł tak powiedzieć, zachować się”… etc. etc.. Stosy myśli, które są jak korkociąg wkręcający się w naszą głowę. Zaczynamy prowadzić jakieś „schizofreniczne” dialogi z samym sobą, albo z czymś (kimś) fikcyjnym. Niestety takie niekontrolowane dialogi wewnętrzne mogą nas nawet otworzyć na dialog ze złym duchem. On lubi takie pełne niepokoju myśli, które często zaciemniają nas na prawdę i światło Boże. A co gorsze, często ma to swoje konsekwencje w naszych reakcjach (postawach) i wyborach, typu: przekleństwa, krytyka innych, gniew, nieprzebaczenie, odwet, albo ucieczka, czy depresja. To tylko kilka przykładów takich zachowań. Każdy ma swoje. Jesteśmy mistrzami niszczenia siebie i innych, i co ciekawe, czynimy to jakby niechcąco. Uważam, że to są momenty kluczowe w naszym rozwoju i nawracaniu się; albo idziemy do przodu, albo klinujemy się i tworzymy fałszywe „ego”. Na podstawie swoich doświadczeń, prowadzenia kierownictwa duchowego i dobrych lektur zaobserwowałem „skuteczność” następującej metody:

1. Po pierwsze trzeba się zatrzymać (dosłownie i wewnętrznie) i zdiagnozować, nazwać „to coś” co mnie trzyma, a objawia się właśnie w natarczywych myślach i emocjach. W mętnej wodzie nic nie widać. Pytam więc sam siebie, a jeszcze lepiej, kieruje moją prośbę do Ducha Świętego:

o Co za myśl (-i) mnie atakuje?

o Skąd ona się pojawiła? Jakie wydarzenie (osoba, troska) je uruchomiło (-a)?

o Jaki „czuły punkt” we mnie został dotknięty? (np. poczułem się znów upokorzony, odrzucony, samotny, niepewny, straciłem kontrolę, itd., itp.).

Powiedzmy, że „to coś” zobaczyłem i nazwałem „lękiem przed opinią ludzką”. Czasami takie myśli idą parami, albo jeszcze w większych grupach, dlatego najlepiej wszystkie je nazwać.

2. Teraz następuje (podobnie jak w modlitwie uwolnienia z kapłanem) moment wyrzeczenia. Czyli mówię z wiarą, kierując swoje myśli do Boga:

+ W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się… (lęku przed opinią ludzką).

Jeżeli jest ich więcej, to za każdym razem, litanijnie rozpoczynam od początku: + W Imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się…

Jeżeli jest to związane z konkretną osobą i czuje do niej złość, to dodaję (też podobnie jak w modlitwie z kapłanem):

+ W Imię Jezusa Chrystusa przebaczam… (np. mojemu tacie) to, że…. (wymieniam wszystko to, co sobie przypominam, co mnie boli).

Jeżeli czujesz żal do siebie lub Boga wypowiedz przebaczenie jak w modlitwie z kapłanem p.2.

3. [Można następnie (chociaż nie za każdym razem musimy to powtarzać), podobnie jak w modlitwie z kapłanem (patrz p. 4) stanąć w autorytecie Chrystusa i wypowiedzieć jedną z form,

np. + W Imię Jezusa Chrystusa, na mocy autorytetu dziecka Bożego nadanego mi w czasie chrztu świętego, rozkazuje wszystkim duchom, których się wyrzekłem, aby odeszły i nigdy już nigdy nie wracały.

lub, jak niektórzy uważają w formie bardziej bezpiecznej dla świeckich chrześcijan:

+ Jezu, złam moc wszystkich złych duchów, których się wyrzekłem i rozkaż im, aby odeszły ode mnie i nie wracały już więcej.

Używam tu słowo „duch”, ponieważ często za każdą taką natarczywą, niszczącą myślą kryje się zły duch].

4. Następnie proszę Jezusa, aby wziął mnie w opiekę, ochronę. Czyli innymi słowami mówiąc, oddaję mu siebie, swój problem, który uświadomiłem sobie w związku z powyższą sytuacją. I tutaj mamy różne możliwości. Możemy po prostu powiedzieć, m/w tak: „Jezu oddaję Tobie mój lęk przed opinią ludzką. Widzisz jak bardzo jestem jeszcze do niej przywiązany. Pomóż mi oderwać się od niej. Dziękuję za wydarzenie, za osobę, przez którą mi to pokazałeś”. Można tak, albo w podobny sposób. Ale chcę ci pokazać jeszcze inną możliwość, o której przeczytałem (i praktykuję od pewnego czasu) w Akcie oddania się Panu Jezusowi (przeciw niepokojom i zmartwieniom) u zmarłego w opinii świętości Księdza Dolindo Ruotolo, sługi Bożego, którego trwa proces beatyfikacyjny, a który cieszył się również wielkim szacunkiem ojca Pio. Pozostawił on akt oddania Jezusowi, a właściwie zapis słów przez Niego wypowiedzianych. Jest to pełen dziecięcej ufności akt oddania się Jezusowi w sytuacjach trudnych. W tym miejscu podam tylko kilka zdań z tego aktu. Pełny tekst aktu będzie można znaleźć na stronach internetowych m. in. w zakładkach na www.wojskogedeona.pl. Całość można by podsumować jednym zwrotem, aktem strzelistym kierowanym do Jezusa: Troszcz się TY. „Dlaczego zamartwiacie się i niepokoicie? Zostawcie Mi troskę o wasze sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdziwego, ślepego i całkowitego oddania się Mnie rozwiązuje trudne sytuacje…

Czegóż nie dokonuję, gdy dusza, tak w potrzebach duchowych jak i materialnych, zwraca się do Mnie, patrzy na Mnie mówiąc: „TROSZCZ SIĘ TY"...zamyka oczy i uspokaja się! Dostajecie niewiele łask, kiedy się męczycie i dręczycie, aby je otrzymać; otrzymujecie ich bardzo dużo, kiedy modlitwa jest pełnym oddaniem się Mnie…

Jeżeli macie swoje zasoby, nawet niewielkie lub staracie się je posiąść, pozostajecie w naturalnym obszarze, a zatem podążacie za naturalnym biegiem rzeczy, który jest często utrudniany przez szatana. Żaden człowiek rozumujący i rozważający tylko według logiki ludzkiej nie czynił cudów, nawet spośród Świętych...

Na sposób Boski działa ten, kto odda się Bogu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami duszy: „Jezu, troszcz się Ty!”. I odwróć swoją uwagę w inną stronę, bo dociekliwość twego umysłu utrudnia ci dostrzeżenie zła. Zawierzaj Mi często nie skupiając uwagi na samym sobie. Czyń tak we wszystkich swoich potrzebach. Czyńcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie, nieustanne i ciche cuda. To wam poprzysięgam na Moją miłość. Zapewniam was, że Ja się zatroszczę”.

Jak widzisz jest to prosty akt zawierzenia siebie i swojego problemu Jezusowi. Zamknij więc oczy, uświadom sobie, że Jezus jest teraz blisko ciebie; że jest przede wszystkim w twoim sercu…, i powiedz Mu z ufnością dziecka i przyjaciela: Jezu oddaję się Tobie, TROSZCZ SIĘ TY, albo: Jezu, ufam Tobie, TROSZCZ SIĘ TY.

Teraz spokojnie możesz wróć do swoich obowiązków i nie zajmować się oddanym Mu problemem. On się zatroszczy!

Gdybyśmy mieli podsumować schemat nasz sposób radzenia sobie z niepokojem i natarczywymi myślami, to wyglądałoby to m/w tak:

Ø Zatrzymuję się i nazywam swoją myśl (problem), która mnie atakuje

Ø Wyrzekam się, w Imię Jezusa, ducha, który kryje się za daną myślą

Ø Oddaję się Jezusowi słowami: Jezu, ufam Tobie, TROSZCZ SIĘ TY

Nie wiem, czy zauważyłeś, że schemat jest podobny jak w trakcie chrztu św., czyli najpierw następuje odcięcie się od Zła w formie wyrzeczenia się, a następnie przechodzimy do aktu wiary i zaufania Bogu.